Polgármesteri Hivatal felújításának és utak aszfaltozásának megvalósulása

Kelemér Község Önkormányzata pályázó 2010. júniusában támogatást nyert Vidékfejlesztési Programot kiegészítő Kisléptékű Településfejlesztés projektre az ÉMOP-2009.-3.1.3/B kiíráson.

A projekt keretén belül egyrészről a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása (külső-belső nyílászárók cseréje és akadálymentesítés) valósulhatott meg. Másrészről 2 utca (Névtelen és Dózsa) aszfalt burkolattal történő ellátására kerülhetett sor.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott

támogatás összege 14.220.000 Ft.

Kedvezményezett:

Kelemér Község Önkormányzata

3728 Kelemér, Tompa út 17.

Közreműködő Szervezet:

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési

Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

(3525 Miskolc, Széchenyi István u. 107.)

 

 

 


 

A fenti projektek az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósultak meg.