Idegenforgalom

Látnivalók Kelemérben

A falu főterén a dombon, kis község legszebb pontján emelkedik a megragadó épületegyüttes: a középkori templom, a református parókia, Tompa Mihály emlékmúezumaként megbecsült egykori káplánlak és a református iskola.

Az 1700-as években épült középkor eredetű templom külső keleti falrészen látható töredékes freskó az utasok védőszentjét, Szent Kristófot ábrázolja.

A szószéket a pelikános figurákkal és a közben elpusztult festett fakazettás mennyezetet 1775-ben készítették. A templom egyik emléktábláján olvashatjuk: "Kraszna Mihály, az 1675. évben igaz hitéért Nápolyban gályarabságot szenvedett Kelemér-Gömörszőlősi lelkipásztornak dicső emlékezetére."

A középkori templom alatt a református parókia déli oldalán ritka kép emléktáblát láthatunk. Tompa Mihály református pap - költő Keleméri tartózkodását örökíti meg. Felirata: "E házban lakott Tompa Mihály a Virágregék költője, 1849 április 24-től 1851. szeptember 7-ig."

A Tompa Mihály emlékházat 1963-ban a Tompa Mihály emlékbizottság nevében működő múzeumbaráti köre hozta létre. Az emlékházzá átalakított káplánlakás a költő egykori alkotó műhelye volt. Tompa Mihály Emlékház "Összezúzott lant" című állandó kiállítása nagy élményt nyújt az idelátogatónak.

A múzeum mellett, a templom előtt és előcsarnokában megható látványt nyújtva fejfagyűjtemény tartozik. A fejfa gyűjtemény: a völgyi, bánvölgyi, sajóvölgyi, és szuhavölgyi református temetők sírjeleinek jellemző típusait képviselik.

A templom mögötti temetőben orgonasövénnyel árnyékoltan emelkedik ki Tompa kedves barátjának, Vadnay Boldizsár 48-as honvédtisztnek sírköve. Feljebb a temető közepén áll Vadnay Boldizsár hű kísérőjének Farkas Lajos 48-as honvédnek a síremléke.

A református parókia előtt látható a hősi emlékmű, fekete márványlapján a településünk I-II. Világháború hősi halált halt személyek névsorával.

A templomdomb alatt húzódó, valaha jobbágy és zsellérek lakta faluban áll néhány olyan ház melyek megőrizték a népi építészet igen szép stílusát.

A községben még láthatók a századforduló után épület díszes fatornácos házak.

A fűrésszel kimunkált díszítő motívumkincs, formagazdagsága a keleméri ácsmesterek kezemunkájáról és képzelőerejéről tanuskodik.