Sajtóközlemény

A Keleméri Művelődési Ház energetikai korszerűsítése

2022.04.01.

Kelemér Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Széchenyi 2020 programban önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonysági fejlesztésére. A támogatásnak köszönhetően  a település Művelődési Házának korszerűsítették. Az elnyert 46, 21 millió forint európai uniós forrásból a korszerű energiahatékonysági és környezetvédelmi szempontoknak megfelelően újult meg a falu kulturális központja.

A TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00133 azonosítószámú beruházás keretében megvalósult a Művelődési Ház épületének komplex energetikai korszerűsítése. A fejlesztés tartalmazta az ingatlan utólagos külső oldali hőszigetelését, valamint a nyílászárók cseréjét. A kondenzációs kombi kazán beépítésével a fűtésrendszer is megújult, a 2 kW-os napelemes rendszer telepítése pedig a környezetbarát energiahordozó használatát teszi lehetővé.

A projekt hozzájárul az energiaellátás biztonságának növeléséhez, és az energiaimport függőség csökkentéséhez. A beruházás a környezet tehermentesítését is szolgálja, hiszen a felhasznált megújuló energiatermelés mérsékli a CO2 és az üvegházhatású gázok kibocsátását.

További információ kérhető:

Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft.

nybtf.hu

 

 

Közzétett dokumentumok

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsághoz és hátrányos helyzet megállapításához formanyomtatvány - 2022

 

 

 
Projekt azonosítószáma: TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00133
Projekt címe: Keleméri Művelődési Ház energetikai korszerűsítése

Szerződött támogatás összege: 46 214 403 Ft
Kedvezményezett neve: Kelemér Község Önkormányzata
Támogatás mértéke százalékban: 100%
Megvalósítási helyszín: 3728 Kelemér, Tompa Mihály út 25. (hrsz: 56/1)
A projekt tervezett befejezési ideje: 2021. év 12. hó 31. nap.
PROJEKT CÉLJA: Az önkormányzati tulajdonban lévő keleméri Művelődési Ház épületének komplex energetikai korszerűsítése. A megvalósuló fejlesztések közvetlen célja: Utólagos külső oldali hőszigetelés, nyílászáró csere, kondenzációs kombi kazán beépítése, napelemes rendszer telepítése, 2 kW-os napelemes rendszer telepítése.
A projekt eredménye hozzájárul az energiaellátás biztonságának növeléséhez és az energiaimport-függőség csökkentéséhez, megújuló energiahordozó alkalmazása mellett. Mindezeken túl elmondható, hogy a beruházás a környezet tehermentesítését szolgálja, hiszen a felhasznált energia mennyiségének csökkenése és a megújuló energiatermelés a CO2 és üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését eredményezi.
ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (határoló szerkezetek utólagos szigetelése). Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergiaigény kielégítése céljából (napelemes rendszer telepítése) ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése (fűtési rendszer korszerűsítése).
ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ, KÖTELEZŐ TEVÉKENYSÉGEK: Projektarányos akadálymentesítés, nyilvánosság biztosítása, képzési anyag kidolgozása, képzés tartása.
A FELHÍVÁS 3.2 PONTJÁBAN ELŐÍRTAK TELJESÜLÉSE, TARTALMI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK: Az Önkormányzat a vonatkozó horizontális szempontokat (környezetvédelem, esélyegyenlőség) betartja. A projekt önálló energetikai rendszerrel rendelkező épület energetikai korszerűsítésére irányul, mely energetikai központú felmérésen és számításokon alapul. A projektnek nincs előre látható klímakockázata. A fejlesztendő épület funkciója: művelődési ház. Az épület kizárólagos tulajdonosa az Önkormányzat. A tervezési értékek megfelelnek a hatályos TNM rendelet releváns pontjában megfogalmazott szakmai-műszaki szabályozásnak és a Felhívás vonatkozó egyéb követelményeinek (pl. fajlagos korlátok), a kiindulási állapotot bemutató energetikai tanúsítvány rendelkezésre áll. Az azbesztmentesítés nem releváns, projektarányos akadálymentesítés tervezett. A teljes beruházásra vonatkozó BMR 3,06%. A projekt megvalósítása során a nyilvánosság biztosítása és szakirányú műszaki ellenőr alkalmazása tervezett. A projekt abszolút értékben csökkenti az országos üvegházhatású gázkibocsátást. Intelligens rendszer: A gázkazánok időjárás követő szabályozással lesznek ellátva. Időprogramok beállítására alkalmas vezérlés kerül kialakításra. A projekt megvalósításának végére megvalósul az épület állandó használóinak tájékoztatása, képzése, az alkalmazott megoldásokról, a helyes üzemeltetés szabályairól, a beruházás környezeti hozadékairól. A képzési anyag elérhető lesz az intézményben. A műszaki tartalom (hőszigetelés, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, napelem) a felhívásban előírt elvárások szerint lett összeállítva. A projekt megvalósítása során 7 mérföldkő tervezett a Felhívásban előírtak szerint.
TERÜLET-SPECIFIKUS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK: A fejlesztés hozzájárul a megyei ITP 4 céljához, a megyei szinten vállalt (ÜHG becsült éves csökkenése) indikátor teljesítéséhez és az egyedi természeti erőforrások fenntartható hasznosításához. A tervezett projekt a 290/2014. (XI. 26.) Korm. Rendelet 3. sz. melléklete alapján a Putnoki komplex programmal fejlesztendő járásba tartozó településen valósul meg. A megújuló-energiaforrás hasznosításából nyert energiával ellátni kívánt középületek száma 1 db. A fejlesztés az Önkormányzat saját tulajdonú intézményeihez viszonyítva a rosszabb energetikai állapotú épületen valósul meg. A megvalósítandó fejlesztés nem kapcsolódik szervesen a 2007-2013-as időszakban közösségi forrásból finanszírozott operatív programból elnyert korábbi fejlesztéshez.
A támogató alap(ok): Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.
További információ kérhető:
Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft.
Telefon: +36/48-571-132
elektronikus postacím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ; www.nybtf.hu
 


Veszélyhelyzet – engedélykötelezettség és ellenőrzött bejelentés


A 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet speciális szabályokat tartalmaz a kormányzati igazgatási szerv, a kormányzati igazgatási szerv irányítása vagy felügyelete alatt álló, hatósági hatáskör gyakorlására kijelölt szerv vagy szervezet és hatósági hatáskör gyakorlására feljogosított személy hatáskörébe tartozó, az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti, kérelemre induló, engedély kiadására irányuló eljárásokra, lehetőség nyílik ugyanis arra, hogy egyes tevékenységek engedély helyett bejelentés alapján is folytathatók legyenek. A szabályok irányadóak a települési önkormányzat jegyzőjére azokban az ügyekben, ahol a jegyző államigazgatási hatáskörben jár el. A szabályok 2020. május 13-án lépnek hatályba és a rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban, ahol a rendelet alapján a tevékenység engedélyezés helyett bejelentés alapján folytatható, az ügyfél kérheti, hogy az engedélykérelme az e rendelet szerinti bejelentésnek minősüljön.
A Rendelet értelmében engedélynek minősül valamennyi olyan határozat, amely az ügyfél számára valamely tevékenység végzését lehetővé teszi, vagy részére valamely jog gyakorlását biztosítja (hatósági jóváhagyás, hozzájárulás, elismerés).


Engedélykötelezettség veszélyhelyzet alatt


Az engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított nyolc napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt, a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén. Az értesítést elektronikus úton, vagy ha ennek feltételei hiányoznak, szóban vagy távközlő berendezés útján kell közölni, és abban ismertetni kell az ahhoz fűződő joghatás beálltát. A szóbeli közlésről feljegyzést kell készíteni. A tevékenység végzőjét más jogszabály alkalmazásában engedéllyel rendelkezőnek kell tekinteni. A hatóság az automatikus döntéshozatallal intézhető ügyben, valamint azon ügyben, amelynél a sommás eljárás feltételei fennállnak, döntést hoz.


A hatóság köteles a bejelentés fogadására egy kizárólag erre a célra szolgáló e-mail-címet biztosítani, melyet a hatóság, valamint a települési önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni.


A Királdi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyen és kirendeltségeken az alábbi visszaigazolásra alkalmas e-mail címeket adja meg a jogszabály betartása érdekében:
Királd: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Kelemér: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Gömörszőlős: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Sajómercse: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Sajónémeti: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Sajópüspöki: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Zádorfalva: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Serényfalvi Mária
jegyző

 

 

 

 

 

"Tűnődve nézek a tájon végig-végig;
Távol halmok és hegyek láncolatja kéklik
S innen rajta, zölden,
A szép Sajó völgye nyájas nyílt arcával
Tárul ki előttem."

Tompa Mihály: Tornácon

 

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntöm Kelemér község honlapján. Bízom benne, hogy oldalunkról megismeri e szép, csendes kis gömöri település múltját, jelenét és jövőjét; történelmi emlékeit, gyönyörű természeti környezetét, benne gazdag élővilágát, védett növényeit, turisztikai programajánlatát, önkormányzatának eredményeit, a jövő célkitűzéseit, vállalkozási és gazdasági lehetőségeit.

Kérem, tekintse meg honlapunkat, és ismerje meg személyesen is Kelemért!

Viszontlátásra Kelemérben!

 

 

  • Bukovenszki Józsefné
  • polgármester