Veszélyhelyzet – engedélykötelezettség és ellenőrzött bejelentés


A 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet speciális szabályokat tartalmaz a kormányzati igazgatási szerv, a kormányzati igazgatási szerv irányítása vagy felügyelete alatt álló, hatósági hatáskör gyakorlására kijelölt szerv vagy szervezet és hatósági hatáskör gyakorlására feljogosított személy hatáskörébe tartozó, az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti, kérelemre induló, engedély kiadására irányuló eljárásokra, lehetőség nyílik ugyanis arra, hogy egyes tevékenységek engedély helyett bejelentés alapján is folytathatók legyenek. A szabályok irányadóak a települési önkormányzat jegyzőjére azokban az ügyekben, ahol a jegyző államigazgatási hatáskörben jár el. A szabályok 2020. május 13-án lépnek hatályba és a rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban, ahol a rendelet alapján a tevékenység engedélyezés helyett bejelentés alapján folytatható, az ügyfél kérheti, hogy az engedélykérelme az e rendelet szerinti bejelentésnek minősüljön.
A Rendelet értelmében engedélynek minősül valamennyi olyan határozat, amely az ügyfél számára valamely tevékenység végzését lehetővé teszi, vagy részére valamely jog gyakorlását biztosítja (hatósági jóváhagyás, hozzájárulás, elismerés).


Engedélykötelezettség veszélyhelyzet alatt


Az engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított nyolc napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt, a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén. Az értesítést elektronikus úton, vagy ha ennek feltételei hiányoznak, szóban vagy távközlő berendezés útján kell közölni, és abban ismertetni kell az ahhoz fűződő joghatás beálltát. A szóbeli közlésről feljegyzést kell készíteni. A tevékenység végzőjét más jogszabály alkalmazásában engedéllyel rendelkezőnek kell tekinteni. A hatóság az automatikus döntéshozatallal intézhető ügyben, valamint azon ügyben, amelynél a sommás eljárás feltételei fennállnak, döntést hoz.


A hatóság köteles a bejelentés fogadására egy kizárólag erre a célra szolgáló e-mail-címet biztosítani, melyet a hatóság, valamint a települési önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni.


A Királdi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyen és kirendeltségeken az alábbi visszaigazolásra alkalmas e-mail címeket adja meg a jogszabály betartása érdekében:
Királd: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Kelemér: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Gömörszőlős: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Sajómercse: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Sajónémeti: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Sajópüspöki: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Zádorfalva: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Nagy János sk.
jegyző

 

 

 

 

 

"Tűnődve nézek a tájon végig-végig;
Távol halmok és hegyek láncolatja kéklik
S innen rajta, zölden,
A szép Sajó völgye nyájas nyílt arcával
Tárul ki előttem."

Tompa Mihály: Tornácon

 

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntöm Kelemér község honlapján. Bízom benne, hogy oldalunkról megismeri e szép, csendes kis gömöri település múltját, jelenét és jövőjét; történelmi emlékeit, gyönyörű természeti környezetét, benne gazdag élővilágát, védett növényeit, turisztikai programajánlatát, önkormányzatának eredményeit, a jövő célkitűzéseit, vállalkozási és gazdasági lehetőségeit.

Kérem, tekintse meg honlapunkat, és ismerje meg személyesen is Kelemért!

Viszontlátásra Kelemérben!

 

 

  • Bukovenszki Józsefné
  • polgármester